Polityka prywatności – Esencja

Polityka prywatności

Administratorem danych jest:

 • Plum Tree Sp. z o.o.
 • Bończyka 24/2
 • 42-600 Tarnowskie Góry
 • NIP: 6452558548
 • Regon: 381697320
 • KRS: 0000755886

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach (SSL). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 14 RODO, pragniemy poinformować:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest
  • Plum Tree Sp. z o.o.
  • Bończyka 24/2
  • 42-600 Tarnowskie Góry
  • NIP: 6452558548
  • Regon: 381697320
  • KRS: 0000755886
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. za pomocą poczty elektronicznej: herbaciarnia.esencja.gliwice(at)gmail.cm
  2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronie: kontakt
  3. za pomocą czatu dostępnego na stronie sklepu,
  4. za pomocą listu na adres Plum Tree Sp. z o.o., Bończyka 24/2, 42-600 Tarnowskie Góry,
 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną do:
  1. utrzymania Twojego konta w sklepie (historii zamówień, uproszczenia zawierania i wykonywania kolejnych umów sprzedaży),
  2. zapłaty za zakupy i udzielania rabatów,
  3. umożliwienia skontaktowania się z Tobą w razie nieprawidłowości związanych z zamówieniem.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. informacja o lokalizacji (aby wysłać zamówienie na prawidłowy adres),
  2. adres poczty elektronicznej (aby poinformować Cię o statusie zamówienia),
  3. numer telefonu (aby ułatwić przekazanie zamówienia w najkrótszym czasie).
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszania jakości świadczonych usług, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb klientów, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego,
 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Obiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin serwisu. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne, prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Masz prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przenoszenia Państwa danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. HerbaciarniaEsencja.pl korzysta z plików cookies i podobnych technologii, żeby umożliwić Tobie logowanie, wyświetlać spersonalizowane reklamy oraz do monitoringu ruchu strony i statystyk odwiedzin. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach. Pliki cookies w serwisie HerbaciarniaEsencja.pl wykorzystywane są następujący sposób:
  1. cookies sesyjne – podtrzymujące zalogowanie w serwisie HerbaciarniaEsencja.pl oraz umożliwiające wypełnianie formularzy
  2. cookies Google Analytics – zbierające statystki odwiedzin
  3. cookies Google Adsense – wyświetlające spersonalizowane reklamy
  W serwisie HerbaciarniaEsencja.pl znajdują się również wtyczki społecznościowe Facebook i Youtube, które mogą wykorzystywać pliki cookies. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.